Medlem

Välkommen som medlem i Konstföreningen vid Göteborgs universitet!

Alla anställda och tidigare anställda vid Göteborgs universitet och deras eventuella partners kan bli medlemmar. Varje medlem äger en röst vid föreningens årsmöte och en lott vid föreningens årliga utlottning av konst och konsthantverk.

Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften, 200 kronor, till plusgirokonto 64 17 74 – 5. Avgift för förnyat medlemskap ska vara betald senast 28 februari, nya medlemmar kan gå med när som helst under året. För att man ska ha rätt att delta i lotteriet ska medlemsavgiften var betalad senast 1 november. Avgiften gäller innevarande kalenderår.

Vid betalning anges namn och eventuell institution samt e-postadress på talongen. Skicka samtidigt namn, adress, institutionstillhörighet, e-postadress och gärna mobilnummer till föreningens e-postadress konstforeningen@gu.se. Partners till GU-anställda är välkomna som medlemmar. Ange i så fall detta i samband med anmälan.

Minst 80 % av medlemsavgifterna går till lotteriet. Ju fler medlemmar desto innehållsrikare lotteri!

Hör gärna av dig till föreningens kassör om du har frågor! Använd adressen ovan.