Konstföreningen vid Göteborgs universitet

Sjöträdgården, Ulricehamn (Åsunden runt, maj 2019)

Programmet för vårterminen 2021 är osäkert men den 27 april kommer vi i alla fall att ha vårt årsmöte, per capsulam.

I normala fall brukar vi ha årsmötet i mars. I år sköt vi på det till april, med förhoppningen att då kunna ses som vanligt. Det står nu klart att det inte blir möjligt. Mötet kommer ändå att äga rum 27 april, per capsulam. Möteshandlingarna skickades ut 6 april och deltagarna röstar sedan via e-post. Alla medlemmar som har betalat årsavgiften före 27 april har rätt att rösta.

Flera av de aktiviteter som vi hade planerat för hösten blev inställda, bland annat visningen av utställningen om Ingrid Vang Nyman på Göteborgs konstmuseum. Utställningen är förlängd till 16 maj och vi hoppas att kunna erbjuda en visning senare i vår.

Om de planerade resorna till Halmstad och Värnamo kan äga rum i vår är mycket osäkert, det troliga är att de måste flyttas till hösten.